داکت و ترانکینگ و جعبه تقسیم

داکت و ترانکینگ و جعبه تقسیم

گروه صنعتی پارس صنایع عرضه کننده انواع داکت و ترانکینگ و جعبه تقسیم

برای جابجایی ، پوشش ، حفاظت و زیبایی در کشیدن سیم و کابل برق بر روی دیوار ،کف زمین و داخل تابلو برق ها از داکت پلاستیکی استفاده استفاده می شود. داکت پلاستیکی دارای انواع: 1-داکت پلاستیکی ساده که مناسب برای دیوار می باشد. 2-داکت پلاستیکی شیاردار که در داخل تابلو برق استفاده می شود که دارای شیارهای زیاد بوده جهت راحتی در سیمکشی داخل تابلو. 3- داکت پلاستیکی کف خواب (داکت پلاستیکی گرد ماهی) که مناسب برای کف زمین می باشد و حالت نیمگرد دارد تا پا گیر نباشد.


 لیست قیمت داکت پلاستیکی توزیع شده در گروه صنعتی پارس صنایع به شرح زیر می باشد.

لیست داکت پلاستیکی متراژ قیمت هرمتر
داکت پلاستیکی 11در11 100 17.000
داکت پلاستیکی 18در18 80 21.000
داکت پلاستیکی 20در20 100 23.000
داکت پلاستیکی 25در20 80 26.000
داکت پلاستیکی 30در30 60 52.500
داکت پلاستیکی 35در40 40 62.000
داکت پلاستیکی 40در40 32 68.000
داکت پلاستیکی 45در40 32 70.000
داکت پلاستیکی 50در30 32 72.000
داکت پلاستیکی 50در40 30 76.000
داکت پلاستیکی 60در40 24 88.500
داکت پلاستیکی 90در40 16 116.500
داکت پلاستیکی 100در40 12 140.000
داکت پلاستیکی 35در60 24 86.500
داکت پلاستیکی 45در60 24 105.000
داکت پلاستیکی 60در60 24 116.400
داکت پلاستیکی 90در60 18 135.000
داکت کف خواب 90در20 30 154.000
داکت کف خواب 70در20 20 122.000
داکت کف خواب 50در12 20 78.500

لیست قیمت سینی کابل پلاستیکی PVC

لیست سینی کابل پلاستیکیPVC متراژ قیمت هر متر 
سینی کابل پلاستیکی 80در50 12 218.000
سینی کابل پلاستیکی150در60 8 317.000
سینی کابل پلاستیکی200در60 6 512.000
سینی کابل پلاستیکی250در60 6 608.000
سینی کابل دربدار80در50 12 317.000
سینی کابل دربدار150در60 8 449.000
سینی کابل دربدار200در60 6 682.000
سینی کابل دربدار250در60 6 915.000
پایه ساپورت سینی کابل10 عدد 98.000
پایه ساپورت سینی کابل20 عدد 280.000
پایه ساپورت سینی کابل40 عدد 355.000
رابط کامل سینی کابل ست 160.000
سه راهی وزانو سینی کابل ست 143.000

 دیگر محصولات عرضه شده در گروه صنعتی پارس صنایع

تابلو برق

سینی کابل گالوانیزه

ترموکوپل

لوله خرطومی فلکسیبل

سیم و کابل

المنت