جدول تجهیزات برق صنعتی

جدول تجهیزات برق صنعتی

جهت سهولت در انتخاب لوله برق PG برای سیم و کابل برق می توانید به جدول زیر مراجعه نمایید که توسط گروه صنعتی پارس صنایع تهیه شده است.

قطر داخلی لوله برقPG اندازه لوله برق مناسب قطر خارجی کابل وزن کابل در 1متر سطح مقطع کابل قطر داخلی لوله برقPG اندازه لوله برق مناسب قطر خارجی کابل وزن کابل در 1متر سطح مقطع کابل
17.26mm لوله برق PG11 8.3mm 130گرم سیم 6 17.26mm لوله برق PG11 11.1mm 200گرم کابل 3در1.5
17.26mm لوله برق PG11 9.3mm 170گرم سیم 10 17.26mm لوله برق PG11 12.4mm 250گرم کابل 3در2.5
17.26mm لوله برق PG11 10.7mm 225گرم سیم 16 19.6mm لوله برق PG13 14mm 330گرم کابل 3در4
17.26mm لوله برق PG11 12.4mm 365گرم سیم 25 21.16mm لوله برق PG16 15.1mm 430گرم کابل 3در6
19.6mm لوله برق PG13 13.6mm 470گرم سیم 35 35.48mm لوله برق PG29 17.2mm 590گرم کابل 3در10
21.16mm لوله برق PG16 15.4mm 610گرم سیم 50 35.48mm لوله برق PG29 20.2mm 810گرم کابل 3در16
35.48mm لوله برق PG29 17.3mm 825گرم سیم 70 35.48mm لوله برق PG29 27mm 1.52کیلو کابل 3در25+16
35.48mm لوله برق PG29 19.6mm 1.1کیلو سیم 95 35.48mm لوله برق PG29 30mm 1.6کیلو کابل 3در35+16
35.48mm لوله برق PG29 21.6mm 1.36کیلو سیم 120 46.48mm لوله برق PG36 34mm 2.2کیلو کابل 3در50+25
35.48mm لوله برق PG29 23.2mm 1.65کیلو سیم 150 58.78mm لوله برق PG48 38mm 2.9کیلو کابل 3در70+35
35.48mm لوله برق PG29 25.8mm 2.05کیلو سیم 185 58.78mm لوله برق PG48 43mm 3.9کیلو کابل 3در95+50
46.48mm لوله برق PG36 28.7mm 2.65کیلو سیم 240 58.78mm لوله برق PG48 48mm 5کیلو کابل 3در120+70
46.48mm لوله برق PG36 31.5mm 3.35کیلو سیم 300 70.15mm لوله برق "3 53mm 5.8کیلو کابل 3در150+70
58.78mm لوله برق PG48 35.8mm 4.325کیلو سیم 400 70.15mm لوله برق "3 55mm 7.35کیلو کابل 3در185+95
58.78mm لوله برق PG48 39.6mm 5.3کیلو سیم 500 70.15mm لوله برق "3 59mm 9.5کیلو کابل 3در240+120
17.26mm لوله برق PG11 10.6mm 170گرم کابل 2در1.5 17.26mm لوله برق PG11 11.8mm 230گرم کابل 4در1.5
17.26mm لوله برق PG11 11.8mm 220گرم کابل 2در2.5 19.6mm لوله برق PG13 13.5mm 300گرم کابل 4در2.5
17.26mm لوله برق PG11 13.3mm 290گرم کابل 2در4 26.78mm لوله برق PG21 15.1mm 400گرم کابل 4در4
19.6mm لوله برق PG13 14.3mm 360گرم کابل 2در6 26.78mm لوله برق PG21 16.3mm 515گرم کابل 4در6
26.78mm لوله برق PG21 16.3mm 510گرم کابل 2در10 35.48mm لوله برق PG29 18.7mm 715گرم کابل 4در10
35.48mm لوله برق PG29 19.1mm 650گرم کابل 2در16 35.48mm لوله برق PG29 22.2mm 1.04کیلو کابل 4در16

 برای انتخاب راحت سیم و کابل برق با روکش مناسب جهت استفاده در مکان هایی که دارای دمای محیط بسیار پایین و یا بسیار بالا است و یا احتمال فشار فیزیکی بر روی سطح سیم و کابل برق است ویا دارای هوای خشک و یا رطوبتی است از جدول زیر استفاده نمایید.گروه صنعتی پارس صنایع پیشرو در صنعت برق

جدول تحمل دمای روکش کابل

مقاومت رطوبتی مقاومت فیزیکی حداکثر تحمل دما در لحظه میزان تحمل دما جنس روکش کابل
خوب خوب 105+ 105+/30- پی وی سی
خوب نسبتا عالی 250+ 200+/40- سیلیکون رابر
عالی عالی 310+ 260+/200- تفلون
خوب نسبتا عالی 440+ 400+/200- کاپتون
نسبتا عالی نسبتا عالی 500+ 500+/200- فایبر گلاس
نسبتا عالی نسبتا عالی 1100+ 1000+ فایبر سرامیک

 برای انتخاب صحیح سیم و کابل برق مسی مناسب در طول مسیر و آمپراژ مصرفی مختلف به جدول زیر مراجعه نمایید.

جدول میزان توان آمپر کشیدن سیم مسی در طول مسافت مختلف

طول1000 طول900 طول800 طول700 طول600 طول500 طول450 طول400 طول350 طول300 طول250 طول200 طول150 طول100 طول50 طول10 سطح مقطع
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5A 7A 15A 27A سیم 1.5
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6A 8A 12A 25A 36A سیم 2.5
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6A 8A 10A 13A 20A 40A 46A سیم 4
---- ---- ---- ---- 5A 6A 6.5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 30A 50A 56A سیم 6
4A 5A 6A 7A 8A 10A 11A 12A 14A 16A 20A 25A 33A 50A 77A 77A سیم 10
5A 6A 9A 11A 13A 15A 17A 20A 22A 26A 32A 40A 53A 80A 100A 100A سیم 16
12A 13A 15A 17A 20A 25A 27A 31A 35A 41A 50A 62A 83A 125A 130A 130A سیم 25
17A 18A 21A 24A 28A 34A 38A 43A 49A 51A 69A 86A 125A 155A 155A 155A سیم 35
23A 25A 28A 32A 38A 46A 57A 61A 66A 78A 92A 117A 156A 185A 185A 185A سیم 50
32A 36A 41A 47A 55A 66A 74A 82A 95A 111A 133A 166A 222A 230A 230A 230A سیم 70
45A 50A 56A 64A 75A 90A 100A 112A 129A 150A 180A 225A 275A 275A 275A 275A سیم 95
55A 67A 69A 79A 92A 111A 123A 139A 159A 185A 222A 278A 315A 315A 315A 315A سیم 120
66A 73A 82A 94A 110A 132A 147A 165A 189A 220A 264A 330A 355A 355A 355A 355A سیم 150
70A 87A 98A 112A 131A 157A 174A 196A 224A 262A 314A 393A 400A 400A 400A 400A سیم 185
87A 97A 109A 124A 145A 174A 194A 218A 249A 291A 349A 437A 465A 465A 465A 465A سیم 240
99A 110A 124A 141A 165A 198A 220A 248A 283A 331A 403A 506A 550A 550A 550A 550A سیم 300

 جدول درجه حفاظت محفظه درمقابل آب و گرد و غبار IP

میزان حفاظت عدد دوم حفاظت
بدون محافظت 0
چکه قطرات آب 1
ریزش قطرات آب 2
ریزش آب 3
ریزش شدید آب 4
پاشش آب 5
پاشش آب با فشار زیاد 6
غوطه ور شدن موقت در آب 7
غوطه ور شدن دائمی در آب 8
میزان حفاظت عدد اول حفاظت
بدون حفاظت 0
اجسام بزرگتر از50mm 1
اجسام بزرگتر از12mm 2
اجسام بزرگتر از2.5mm 3
اجسام بزرگتر از1mm 4
غبار ملایم 5
غبار شدید 6

 

 

 

جدول سایز پانج برای گلندهای PG

سایز سوراخ پانچ به میلیمتر سایز گلند PG
پانچ 12mm گلند PG7
پانچ 15mm گلند PG9
پانچ 18mm گلند PG11
پانچ 20mm گلند PG13.5
پانچ 22mm گلند PG16
پانچ 28mm گلند PG21
پانچ 36mm گلند PG29
پانچ 47mm گلند PG36
پانچ 53mm گلند PG42
پانچ 59mm گلند PG48

 

جدول مشخصات سیم افشان طبق استاندارد AWG آمریکا،ژاپن،کانادا و کره

مقاومت در یک کیلومتر ساختار هادی سطح مقطع برحسب میلیمتر مربع استاندارد AWG
69.2اهم 19عدد0.12 0.24 24
48.4اهم 7عدد0.25 0.35 22
33.9اهم 10عدد0.25 0.50 20
17.9اهم 19عدد0.25 0.96 18
13.1اهم 26عدد0.25 1.31 16
8.9اهم 19عدد0.36 1.94 14
5.6اهم 19عدد0.45 3.09 12
3.6اهم 37عدد0.40 4.74 10
2.2اهم 49عدد0.45 7.96 8
1.5اهم 133عدد0.36 13.76 6
0.66اهم 259عدد0.36 26.80 4
0.50اهم 133عدد0.57 34.41 2
0.40اهم 133عدد0.64 43.18 1

 


 دیگر محصولات عرضه شده در گروه صنعتی پارس صنایع

تابلو برق صنعتی

سینی کابل گالوانیزه

ترموکوپل

تجهیزات برق صنعتی

سیم و کابل

المنت