حرارت پارس صنایع

Notice: Undefined offset: 68686 in /home/parssanaye/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
سه شنبه, 14 -2667 ساعت 20:45

سنسور دما

منتشرشده در حرارت
شنبه, 13 اسفند 776 ساعت 00:21

ترموکوپل یا ترموکوبل

منتشرشده در حرارت
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 ساعت 12:32

ترموکوپل رزمونت

منتشرشده در حرارت
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 ساعت 12:45

ترموکوپل تیپ k

منتشرشده در حرارت
سه شنبه, 11 ارديبهشت 777 ساعت 20:03

ترموکوپل

منتشرشده در حرارت