پروژه ها

همکاری با نیروگاه شهید رجایی قزوین

همکاری با نیروگاه ری

همکاری با نیروگاه خوی

همکاری با نیروگاه تبریز

همکاری با کارخانه سیمان سبزوار

همکاری با کارخانه سیمان شهر کرد

همکاری با پالایشگاه اصفهان - شرکت نفت بهران

همکاری با صنایع تانک سازی و تسلیحات دورود

همکاری با صنایع شهید چمران

همکاری با صنایع شهید محلاتی

همکاری با شرکت مازیار صنعت

همکاری با کارخانه تراکتور سازی تبریز

همکاری با شرکت استیل البرز

همکاری با شرکت پارس حیات

همکاری با خودرو سازی سایپا

همکاری با خودرو سازی ایران خودرو

همکاری با گروه صنعتی تام ایران خودرو

همکاری با شرکت مپنا

همکاری با کارخانه کابلسازی البرز

همکاری با شرکت دلتا

همکاری با کارخانه سیمان آبیک

و ....